The Secret of Park Wonhee (บทสัมภาษณ์พักวอนฮี) 2

เพราะฮาร์วาร์ดก็เหมือนกับเบียร์ คนที่เก่งก็เหมือนกับฟองเบียร์ที่อยู่ด้านบน ฉันก็เป็นเหมืองโฟมเบียร์ที่อยู่ด้านบน

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำใจเมื่อเรียนสายศิลป์

แม้ว่ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง แต่คือเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความพยายามที่ผ่านมา ไม่ได้ศูนย์เปล่า

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑