Summer’s Vibe : ฤดูกาลแห่งการหมักดอง

ดอกบ๊วยปกติจะบานเป็นดอกแรกของฤดูใบไม้ผลิ ผลบ๊วยก็คงเช่นกัน (มั้ง) 
เหมือนคำต้อนรับสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑