(USA) การ Transfer มหาวิทยาลัย

ไหนๆ ตอนนี้ก็กลายเป็นเด็ก Transfer เต็มตัว ก็เลยมาขอเล่าการ Transfer หรือการเปลี่ยนย้ายมหาวิทยาลัยในอเมริกาให้ฟังกัน

My Study Background

ประวัติการศึกษาย้อนหลังของเราเอง จนถึงวันนี้

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑